Loading...

Flydetaljer

Status: Afgang: Ankomst:

Kompensation

Information

Afsender anmeldelse... Vent venligst.

Tak for anmeldelsen. Vi vender tilbage, så snart der er nyt om din sag.

Der var et problem med afsendelse af din anmeldelse. Prøv venligst igen.

Udfyld venligst alle felter inden afsendelse.

E-mailadresserne er ikke ens.

Du skal acceptere brugerbetingelserne inden anmeldelse.

Generelle oplysninger

* Påkrævede oplysninger

Passageroplysninger

Anmeld dit krav i 3 nemme steps

1 Søg efter dit fly
Indtast kun flynummer og dato

2 Se din mulighed for kompensation
Svaret får du med det samme

3 Anmeld dit krav
Indtast dine oplysninger

Flyright tager sig af din sag ved:

Forsinkelser
Hvis dit fly er eller bliver forsinket

Aflysninger
Hvis dit fly er eller bliver aflyst

Overbookinger
Hvis du er blevet afvist fra boarding ved gaten

Op til 600 € i kompensation

Du kan være berettiget til op til 600 € i kompensation.
Flyright indhenter kompensationen for dig efter princippet No cure, no pay.
Hvis kompensationen bliver udbetalt, tager vi 25 % af kompensationen alt inkl. som honorar for vores service.

Din lette vej til kompensation

Du anmelder dit krav på et splitsekund - og Flyright klarer resten.

Er dit fly blevet forsinket eller aflyst – så står Flyright klar til at sørge for, at du får kompensation fra luftfartselskabet. Kompensationen udgør 250 euro, 400 euro eller 600 euro – alt afhængig af din rejses længde.

Flyright er til for dig som flypassager. Flyright sparer dig for tid, masser af arbejde og ikke mindst irritation. Du kan anmelde dit krav til Flyright både fra hjemmet og på farten. Det gør du på her på siden eller på Flyrights mobile website.

Flyrights websites er brugervenlige, tilgængelige og hurtige at anvende. Du skal alene indtaste dit billetnummer, dit navn og din e-mailadresse – og vupti, så har du anmeldt dit krav til Flyright. Lettere bliver det ikke.

Filosofien bag Flyright er enkel. Du skal som flypassager hurtigt – og når det passer dig – kunne anmelde dit krav. Det kan være i lufthavnen, på dit hotel, i toget, i taxaen eller når du er kommet hjem til familien.

Flyright gør brug af en avanceret og kompleks dataalgoritme og kan derfor med det samme give dig svar på, om du har krav på kompensation. Flyright registrerer også flyafgange, der endnu ikke er afviklet. Du kan derfor, allerede når du har købt din flybillet, anmelde din planlagte flyvning til Flyright. Flyright vil herefter holde øje med, om din flyvning giver anledning til kompensation.

Hos Flyright benytter vi os af princippet ”no cure - no pay”. Du betaler derfor kun et honorar til Flyright, hvis Flyright har succes med at få din kompensation udbetalt fra luftfartsselskabet. Betalingen til Flyright udgør 25 procent inkl. moms af den samlede kompensation.

Anmeld dit krav allerede nu!!


Sager

OS174Aflyst
HAM-VIE250 €
05-10-2015
SK692Aflyst
FCO-CPH400 €
20-09-2015
DY2517Aflyst
CPH-LGW250 €
24-08-2015
SK2692Aflyst
VCE-CPH250 €
02-09-2015
KL1139Aflyst
AMS-CPH250 €
21-10-2014
FR9002Aflyst
GRO-BLL400 €
09-04-2015
AZ125Aflyst
CPH-FCO400 €
07-05-2015

Send os en besked


F.eks. flynummer og afgangsdato
Husk at notere alle navne og billetnumre ved anmeldelse af sag

BRUGERBETINGELSER

1. GENERELT

Disse brugerbetingelser regulerer forholdet mellem Kunden og Flyright. Flyright har til enhver tid ret til at ændre brugerbetingelserne uden varsel. De gældende brugerbetingelser kan læses på Flyrights websites.

2. DEFINITIONER

Den Internationale Luftfartslovgivning: Ved Den Internationale Luftfartslovgivning forstås i disse brugerbetingelser EU Forordning nr. 261/2004 og Montreal Konventionen fra 1999.

EU Forordning nr. 261/2004:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

Montreal Konventionen fra 1999:

Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring.

Økonomisk Krav:

Ved et Økonomisk Krav forstås i disse brugerbetingelser krav om udbetaling af erstatning, kompensation og anden økonomisk godtgørelse fra et luftfartsselskab i medfør af den Internationale Luftfartslovgivning.

Økonomisk Betaling:

Ved Økonomisk Betaling forstås i disse brugerbetingelser udbetaling af erstatning, kompensation og anden økonomisk godtgørelse fra et luftfartsselskab i medfør af den Internationale Luftfartslovgivning.

Kunden:

Ved Kunden forstås en privatperson eller en virksomhed, der har anmodet Flyright om bistand til at inddrive et Økonomisk Krav overfor et luftfartsselskab. En virksomhed kan eksempelvis anmode om Flyrights bistand i tilfælde, hvor virksomhedens ansatte har været udsat for en hændelse, der giver virksomheden grundlag for at rette et Økonomisk Krav overfor et luftfartsselskab.

3. INGEN BETALING FRA LUFTFARTSSELSKABET – INGEN BETALING TIL FLYRIGHT

Kunden betaler kun for Flyrights bistand, hvis Kunden modtager eller i henhold til de øvrige bestemmelser i disse brugerbetingelser bliver berettiget til at modtage Økonomisk Betaling fra et luftfartsselskab.

Flyright udbetaler 75 procent af den Økonomiske Betaling til Kunden på den bankkonto, som Kunden har oplyst til Flyright. De resterende 25 procent af den Økonomiske Betaling fra luftfartselskabet udgør Flyrights honorar inklusiv moms.

Efter Kundens anmeldelse af det Økonomiske Krav til Flyright tilhører 25 procent af det berettigede Økonomiske Krav Flyright.

Flyright opkræver ingen skjulte gebyrer hos Kunden.

4. BISTANDEN FRA FLYRIGHT

4.1 Aktuelle krav om kompensation i henhold til EU Forordning nr. 261/2004

Flyright anmelder Kundens Økonomisk krav i henhold til EU Forordning nr. 261/2004 overfor luftfartsselskabet.

Når Flyright modtager kompensationsbeløbet fra luftfartsselskabet, oplyser Flyright pr. mail Kunden om denne udbetaling. Kunden skal herefter pr. mail oplyse Flyright om den bankkonto, som Flyright skal overføre Kundens andel af kompensationsbeløbet til. Hvis Kunden ikke er tilfreds med størrelsen af det kompensationsbeløb, som luftfartsselskabet har udbetalt til Flyright, skal Kunden pr. mail afvise beløbet overfor Flyright senest 5 hverdage efter modtagelsen af den fremsendte mail fra Flyright. Hvis Kunden ikke afviser beløbet indenfor denne frist, betragter Flyright beløbet som godkendt af Kunden og udbetaler herefter beløbet til Kunden.

Hvis det pågældende luftfartsselskab i strid med EU Forordning nr. 261/2004 ikke udbetaler kompensationen til Flyright, vil Flyright indlevere en klage til den rette nationale klageinstans. Hvis denne klageinstans giver Flyright ret i, at Kunden har krav på kompensation, vil Flyright på ny rette henvendelse til luftfartsselskabet med krav om udbetaling af kompensationsbeløbet.

Flyright kan til enhver tid opgive at inddrive et kompensationsbeløb, hvis Flyright efter bedste evne forgæves har forsøgt at inddrive kravet. Hvis Flyright vælger at opgive at forfølge et Økonomisk Krav, videregiver Flyright sagen til advokat til førelse ved de almindelige domstole, såfremt Kunden samtykker heri. Flyright har et særdeles godt samarbejde med et københavnsk advokatkontor med stor ekspertise indenfor flypassagerrettigheder og retter gerne henvendelse til dette kontor, hvis Kunden ønsker dette. I det tilfælde, at sagen videregives til advokat, skal Kunden ikke betale noget honorar til Flyright for det arbejde, som Flyright allerede har udført i sagen. Kunden aftaler særskilt honorar med den valgte advokat.

4.2 Fremtidige krav om kompensation i henhold til EU Forordning nr. 261/2004

Flyright registrerer også flyafgange, der endnu ikke er afviklet. Flyright tilbyder, at Kunden kan anmelde en fremtidig booket flyvning til Flyright. Kunden vil efter endt flyvning pr. mail modtage en besked fra Flyright, hvis Flyright mener, at Kunden har krav på kompensation baseret på forsinkelse eller aflysning. Kunden bliver i disse tilfælde spurgt om, hvorvidt Kunden har modtaget det berettigede kompensationsbeløb. Hvis dette ikke er tilfældet, er Flyright berettiget til og vil herefter inddrive kompensationen for Kunden.

For Økonomiske Krav, der er opstået som følge af overbookinger, gælder dog, at de pågældende krav ikke er anmeldt til Flyright før, at Kunden efterfølgende har anmeldt disse krav til Flyright.

4.3 Andre Økonomiske Krav i henhold til Den Internationale Luftfartslovgivning

Kunder, der ønsker Flyrights bistand til andre passagerrettighedsforhold end inddrivelse af krav om kompensation, kan rette henvendelse til Flyright via kontaktformularen på Flyrights websites. F. eks. krav om erstatning i henhold til Den Internationale Luftfartslovgivning ved forsinket, mistet eller beskadiget bagage, refusion af flybilletter, dækning af hotel-, mad- og transportudgifter, dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.m. Honorar i disse sager aftales særskilt med Flyright.

5. FULDMAGT FRA KUNDEN

Når Kunden anmelder sit krav, giver Kunden Flyright fuldmagt til at inddrive ethvert Økonomisk Krav overfor et luftfartsselskab vedrørende den pågældende flyafgang.

Hvis Kunden anmelder et Økonomisk Krav på vegne af flere personer, f.eks. medrejsende passagerer, indestår Kunden for, at Kunden har fuldmagt fra disse passagerer til at foretage den pågældende anmeldelse for disse passagerer.

6. DET ØKONOMISKE KRAV TILHØRER KUNDEN

Kunden indestår for, at det Økonomiske Krav tilhører Kunden og ikke på noget tidspunkt hverken helt eller delvist er blevet overdraget eller pantsat til tredjemand.

Kunden indestår for at oplyse Flyright om det pågældende Økonomiske Krav på noget tidspunkt er blevet helt eller delvist betalt af et luftfartsselskab eller tredjemand.

7. KUNDENS OPLYSNINGER TIL FLYRIGHT

Kunden skal til enhver tid sikre sig, at de afgivne oplysninger til Flyright er korrekte og fuldstændige. Hvis Flyright anmoder Kunden om yderligere oplysninger til belysning af Kundens Økonomiske Krav, skal Kunden forsyne Flyright med disse oplysninger.

8. BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle personoplysninger behandles fortroligt af Flyright og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataloven.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, f.eks. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Flyright behandler ikke personfølsomme oplysninger.

Kunden giver sit samtykke til, at behandlingen af personlige oplysninger indsamles og videregives til andre tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at kunne inddrive et Økonomisk Krav for Kunden. Flyright videregiver kun de personoplysninger til luftfartsselskaber og andre tredjeparter, som det er påkrævet for at kunne inddrive et Økonomisk Krav for Kunden. Såfremt Kunden har oplyst Flyright om personoplysninger, der vedrører andre personer end Kunden, indestår Kunden for, at Kunden har den fornødne hjemmel, herunder fornødent samtykke til at videregive disse personoplysninger til Flyright samt fornødent samtykke til Flyrights videregivelse af disse personoplysninger til luftfartsselskaber og andre tredjeparter, hvis det er påkrævet for at kunne inddrive et Økonomisk Krav.

Flyright hverken indhenter, anvender eller videregiver personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre at Flyright forudgående har indhentet et udtrykkeligt samtykke hertil fra Kunden, som ligger ud over disse brugerbetingelser.

9. LAGRING AF COOKIES

Der henvises til Flyrights cookie-politik, som findes på forsiden af Flyrights websites.

10. DRIFT OG SIKKERHED

Flyright tilstræber højest mulig tilgængelighed. Flyrights websites kan dog være ude af drift i kortere tidsrum, f.eks. ved opdateringer og fejlretninger mv. Flyright har til enhver tid ret til at lukke for adgangen helt eller delvist af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager.

11. FLYRIGHTS WEBSITES

Flyrights websites og dets enkelte immaterielle dele tilhører Flyright og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, varemærkeloven og anden lovgivning.

12. ANSVAR

Flyright og Kunden er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Flyright er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af data, systemnedbrud eller lignende. Flyright er desuden ikke ansvarlig for systemfejl, tredjemandsfejl og fejl og mangler i datagrundlaget samt manglende fremkomst og modtagelse af e-mails eller andre elektroniske meddelelser.

Flyright er uden ansvar for fejl, der opstår i forbindelse med anmeldelse af et Økonomisk Krav overfor et luftfartsselskab.

Flyright er uden ansvar for fejl eller forsinkelser i forbindelse med økonomiske transaktioner, herunder pengeoverførsel fra et luftfartsselskab til Flyright, pengeoverførsel fra Flyright til Kunden m.v.

I tilfælde af fejl vil Flyright efter bedste evne rette op på disse hurtigst muligt.

Flyright er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure.

Flyrights samlede økonomiske ansvar overfor en Kunde kan maksimalt udgøre 10 procent af størrelsen af Kundens berettigede Økonomiske Krav overfor et luftfartsselskab i relation til den pågældende anmeldelse.

Kunden er ansvarlig for alt dataforbrug over internettet og mobilt internet. Dette gælder både i ind- og i udlandet. Flyright friholder sig ethvert økonomisk ansvar for Kundens samlede direkte og indirekte omkostninger ved brug af Flyrights websites, uanset om brugen sker gennem nationalt eller internationalt mobil, trådløst eller kabelbåret netværk. Flyright opfordrer til at benytte WiFi ved anvendelse af Flyrights websites fra udlandet.

13. LOVVALG OG VÆRNETING

Brugerbetingelserne er underlagt dansk ret og enhver tvist mellem Kunden og Flyright skal afgøres ved Byretten i København.


Version: 1.0